Anpr bucuresti

anrp-bucuresti

anrp bucuresti

Noul preşedinte al anpr bucuresti,  Dorina Danielescu, care şi-a preluat mandatul în urmă cudouă luni, promite că va găsi soluţia legislativă
optimă astfel încât România să nu mai fiecondamnată la CEDO în speţe privind  retrocedarea şi acordarea de despăgubiri către foştii proprietari.Preşedintele ANRP precizează  că se lucrează în prezent la modificarea legislaţiei, în scopul punerii acesteia în concordanţă cu prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
 
Aţi venit la conducerea instituţiei anpr bucuresti într-un moment de mare agitaţie. Cum intenţionaţi să adaptaţi modul în care vor fi soluţionate cererile de restituire,astfel încât să nu mai existe posibilitatea unor nereguli în procesul de restituire, mai ales în ceea ce priveşte ordinea de soluţionare a dosarelor?
 
D.D.: În primul rând, doresc să subliniez faptul că ne aflăm într-un moment foarte important pentru continuarea procesului de restituire şi de acordare a despăgubirilorpentru proprietăţile preluate în mod abuziv de către regimul comunist. Astfel, după cum se ştie deja, prin Hotărârea Pilot pronunţată în data de 12 octombrie 2010 în cauza „Atanasiu şi Poenaru împotriva României”, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a acordat statului român o perioadă de 18 luni de la data la care hotărârea a rămas definitivă, perioadă în care acesta să remedieze problema restituirilor în concordanţă cuprevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
 
În vederea implementării acestei hotărâri, la nivelul Guvernului a fost constituit Comitetul Interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul restituirii proprietăţilor, având ca principală atribuţie identificarea soluţiilor optime care să conducă la eficientizarea procesului de restituire a proprietăţilor şi la elaborarea unor proiecte de acte normative care să cuprindă propunerile în domeniu. Referitor la modul în care vor fi soluţionate cererile de restituire astfel încât să nu mai existe posibilitatea unor nereguli în procesul de restituire, fac precizarea că propunerile legislative formulate în cadrul Comitetului Interministerial de lucru vizează şi reglementarea acestui aspect, astfel încât să fie înlăturată orice suspiciune privind soluţionarea subiectivă a unor cereri de restituire. ANRP coordonează acest Comitet interministerial, din care mai fac parte Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Până în prezent au avut loc mai multe întâlniri ale grupului de lucru, în cadrul cărora au fost dezbătute mai multe variante privind modificarea legislaţiei în scopul punerii acesteia în concordanţă cu prevederile CEDO.
 
Cum consideraţi că se va desfăşura activitatea ANRP, având în vedere că Ministerul Finanţelor a anunţat că nu intenţionează să suplimenteze participaţia la Fondul Proprietatea? Există posibilitatea ca, în 2012, ANRP să beneficieze de fonduri care să permită şi despăgubiri în bani?
 
Noul act normativ aflat în curs de elaborare în scopul soluţionării dificultăţilor semnalate în hotărârea pronunţată de către CEDO va reglementa şi tipul de măsuri reparatorii care vor fi acordate ulterior epuizării Fondului Proprietatea, modalitatea de calcul, precum şi sursa din care acestea vor fi plătite. După ce va fi definitivat de către Comitetul Interministerial de lucru, proiectul va fi prezentat spre informare şi analiză Guvernului, urmând a fi supus ulterior dezbaterii publice. Aşadar, modul în care va fi gestionată continuarea procesului de acordare a despăgubirilor de către ANRP depinde, în mare măsură, de forma finală a proiectului care va rezulta în urma procesului de elaborare normativă.
 
ANRP pune în aplicare mai multe legi de restituire. Până acum a fost finalizată aplicarea vreuneia dintre ele sau este vreuna într-un stadiu foarte avansat de aplicare?
 
În ceea ce priveşte stadiul actual al aplicării cadrului normativ privind restituirea proprităţilor, vă pot spune că, potrivit datelor de care dispunem, nu a fost încă finalizată aplicarea nici unei legi de restituire, procesul aflându-se în curs de desfăşurare. Cu titlul de exemplu, vă pot afirma că, în ceea ce priveşte aplicarea Legii nr.10/2011, dintr-un număr total de aproximativ 202.000 notificări depuse au fost soluţionate aproximativ 125.000 de notificări, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 60. Cauzele care au făcut ca procesul de restituire a proprietăţilor să nu se fi încheiat până în prezent sunt multiple, mare parte dintre acestea fiind reţinute şi de către CEDO în Hotărârea Pilot. În acest sens, aş dori doar să punctez ineficienţa sistemului de acordare a despăgubirilor, cadrul normativ incoerent, practica juridică neunitară, desele schimbări legislative, extinderea treptată a domeniului de reglementare privind restituirea proprietăţilor, depăşirea capacităţii administrative de procesare a dosarelor etc.
 
De ce anume ar fi nevoie pentru accelerarea procesului de despăgubire?
 
Cât priveşte măsurile care pot conduce la accelerarea procesului de restituire şi de acordare a despăgubirilor, vă pot spune că acestea vor fi concretizate în actul normativ privind punerea în aplicare a Hotărârii Pilot pronunţată de către CEDO şi se referă în principal la introducerea unor principii privind acordarea despăgubirilor, simplificarea procesului de stabilire şi acordare a despăgubirilor, instituirea de termene certe în vederea finalizării procesului de restituire a proprietăţilor etc.
 
În ritmul actual, când consideraţi că va fi finalizat procesul de retrocedare în România?
 
Referitor la estimarea unei date la care se va încheia procesul de restituire în România este dificil, dacă nu imposibil, de stabilit o asemenea dată, acest aspect depinzând în cea mai mare parte de măsurile legislative concrete pe care statul român trebuie să le adopte, precum şi de modul în care autorităţile implicate le vor pune în practică. Ceea ce pot spune, este faptul că, în calitatea pe care o deţin de preşedinte al ANRP, nu voi ezita să iau toate măsurile necesare în conformitate cu practica CEDO care să ne permită ca, într-un termen rezonabil şi realist, să putem spune că am încheiat acest dificil capitol al reconstituirii proprietăţii private şi a acordării de despăgubiri pentru abuzurile săvârşite de către regimul comunist în materia dreptului de proprietate.

www.coltuc.ro

avocat@coltuc.ro

0745.150.894